Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này mô tả cách hoseiki.vn (gọi là “Trang web” hoặc “chúng tôi”) thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc mua hàng từ Trang web.

Thu thập Thông tin Cá nhân

Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, tương tác của bạn với Trang web và thông tin cần thiết để xử lý giao dịch mua của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin bổ sung nếu bạn liên hệ với chúng tôi để nhận hỗ trợ khách hàng. Trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi đề cập đến bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng duy nhất một cá nhân (bao gồm thông tin bên dưới) được xem là “Thông tin cá nhân”. Vui lòng xem danh sách bên dưới để biết thêm về Thông tin Cá nhân nào chúng tôi thu thập và lý do thu thập.

Thông tin thiết bị

 • Ví dụ về Thông tin cá nhân được thu thập: phiên bản trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ, thông tin cookie, trang web hoặc sản phẩm bạn xem, cụm từ tìm kiếm và cách bạn tương tác với Trang web.
 • Mục đích thu thập: để tải Trang web một cách chính xác cho bạn và để thực hiện phân tích về việc sử dụng Trang web nhằm tối ưu hóa Trang web của chúng tôi.
 • Nguồn thu thập: thu thập tự động khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi bằng cookie, tệp nhật ký, bọ web, tag hoặc pixel.
 • Tiết lộ cho mục đích kinh doanh: thông tin được chia sẻ với nhà xử lý Haravan của chúng tôi.

Thông tin đơn hàng

 • Ví dụ về Thông tin cá nhân được thu thập: tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán (bao gồm số thẻ tín dụng), địa chỉ email và số điện thoại.
 • Mục đích thu thập: cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi, xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp vận chuyển và cung cấp cho bạn hóa đơn và/hoặc xác nhận đơn hàng, liên hệ với bạn, sàng lọc các đơn hàng của chúng tôi để phát hiện rủi ro hoặc gian lận tiềm ẩn, và cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi khi phù hợp với các tùy chọn mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi.
 • Nguồn thu thập: thu thập từ bạn.
 • Tiết lộ cho mục đích kinh doanh: thông tin được chia sẻ với nhà xử lý Haravan của chúng tôi.

Thông tin hỗ trợ khách hàng

 • Ví dụ về Thông tin Cá nhân được thu thập: Tên, email, ngày sinh, số điện thoại, giờ sinh.
 • Mục đích thu thập: để hỗ trợ khách hàng.
 • Nguồn thu thập: thu thập từ bạn.

 

Trẻ vị thành niên

Trang web không dành cho các cá nhân dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin Cá nhân từ trẻ em. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và tin rằng con bạn đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới để yêu cầu xóa.

Chia sẻ Thông tin Cá nhân

Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ để giúp chúng tôi mang đến dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi với bạn, như được mô tả ở trên. Ví dụ:

 • Chúng tôi sử dụng Haravan cho cửa hàng trực tuyến của mình. Bạn có thể đọc thêm về cách Haravan sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn tại đây: https://www.haravan.com/pages/policy.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn để tuân thủ các luật và quy định hiện hành, để phản hồi trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hợp pháp khác đối với thông tin mà chúng tôi nhận được hoặc để bảo vệ các quyền của chúng tôi.

Quảng cáo Hành vi

Như đã mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo nhắm đối tượng hoặc thông tin tiếp thị mà chúng tôi tin rằng bạn có thể sẽ quan tâm. Ví dụ:

 • Chúng tôi sử dụng Google Analytics để tìm hiểu cách khách hàng của chúng tôi sử dụng Trang web. Bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn tại đây: https://policies.google.com/privacy?hl=vi. Bạn cũng có thể chọn không tham gia Google Analytics tại đây: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout.
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng Trang web, việc bạn mua hàng và cách bạn tương tác với quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác với các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi thu thập và chia sẻ một số thông tin này trực tiếp với các đối tác quảng cáo của mình và thông qua việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự khác trong một số trường hợp (mà bạn có thể đồng ý, tùy thuộc vào vị trí của bạn).

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo nhắm đối tượng, bạn có thể truy cập trang thông tin của Network Advertising Initiative (Sáng kiến Quảng cáo Mạng, gọi tắt là “NAI”) tại http://www.networkadvertising.org/under Hiểu-online-advertising/how-does-it-work.

Bạn có thể từ chối quảng cáo nhắm đối tượng bằng cách:

Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia một số dịch vụ này bằng cách truy cập cổng thông tin chọn không tham gia của Digital Advertising Alliance (Liên minh Quảng cáo Số) tại: http://optout.aboutads.info/.

Sử dụng Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bao gồm: chào bán sản phẩm, xử lý thanh toán, vận chuyển và thực hiện đơn hàng của bạn, đồng thời cập nhật cho bạn các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi mới.

Cơ sở pháp lý

Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (“GDPR”), nếu bạn là cư dân của Khu vực kinh tế châu Âu (“EEA”), chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn theo các cơ sở pháp lý sau:

 • Sự đồng ý của bạn;
 • Việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và Trang web;
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi;
 • Để bảo vệ các lợi ích quan trọng của bạn;
 • Để thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích công cộng;
 • Vì những lợi ích hợp pháp của chúng tôi, những lợi ích không lấn át các quyền và tự do cơ bản của bạn.

Giữ lại

Khi bạn đặt hàng qua Trang web, chúng tôi sẽ giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn để lưu trữ, trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này. Để biết thêm thông tin về quyền xóa, vui lòng xem phần 'Quyền của bạn' bên dưới.

Ra quyết định tự động

Nếu bạn là cư dân tại EEA, bạn có quyền phản đối việc xử lý chỉ dựa trên việc ra quyết định tự động (bao gồm cả việc lập hồ sơ), khi việc ra quyết định đó có hiệu lực pháp lý đối với bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn.

Chúng tôi [CÓ/KHÔNG] tham gia vào quá trình ra quyết định hoàn toàn tự động có ảnh hưởng pháp lý hoặc đáng kể khi sử dụng dữ liệu khách hàng.

Đơn vị xử lý Haravan của chúng tôi sử dụng khả năng ra quyết định tự động có giới hạn để ngăn chặn hành vi gian lận không có tác động pháp lý hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn.

Các dịch vụ có các yếu tố ra quyết định tự động bao gồm:

 • Danh sách từ chối tạm thời các địa chỉ IP được liên kết với các giao dịch thất bại lặp đi lặp lại. Danh sách từ chối này tồn tại trong ít giờ.
 • Danh sách từ chối tạm thời các thẻ tín dụng được liên kết với các địa chỉ IP bị từ chối. Danh sách từ chối này tồn tại trong ít ngày.

Bán Thông tin Cá nhân

Trang web của chúng tôi bán Thông tin cá nhân, được định nghĩa theo Đạo luật về Quyền Riêng tư Người tiêu dùng California năm 2018 (“CCPA”).

Quyền của bạn

GDPR (Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung)

Nếu bạn là cư dân tại EEA, bạn có quyền truy cập Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, chuyển thông tin đó sang một dịch vụ mới và yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa Thông tin Cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới.

Thông tin Cá nhân của bạn ban đầu sẽ được xử lý ở Ireland và sau đó sẽ được chuyển ra bên ngoài Châu Âu để lưu trữ và xử lý thêm, bao gồm cả Canada và Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về việc truyền dữ liệu tuân thủ GDPR thế nào, hãy xem Whitepaper GDPR của Haravan: https://www.haravan.com/pages/policy.

CCPA (Đạo luật về Quyền Riêng tư Người tiêu dùng California)

Nếu bạn là cư dân tại California, bạn có quyền truy cập Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn (còn được gọi là ‘Quyền được Biết’), để chuyển thông tin đó sang một dịch vụ mới và yêu cầu sửa, cập nhật hoặc xóa Thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới.

Nếu bạn muốn chỉ định một đại lý được ủy quyền để thay mặt bạn gửi những yêu cầu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

Cookie

Cookie là một lượng nhỏ thông tin được tải xuống máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng một số cookie khác nhau, bao gồm cookie chức năng, cookie hiệu suất, cookie quảng cáo và cookie mạng xã hội (còn gọi là cookie nội dung). Cookie giúp trải nghiệm duyệt web của bạn tốt hơn bằng cách cho phép trang web ghi nhớ các hành động và sở thích của bạn (chẳng hạn như đăng nhập và lựa chọn khu vực). Điều này có nghĩa là bạn không phải nhập lại thông tin này mỗi khi bạn quay lại trang web hoặc duyệt từ trang này sang trang khác. Cookie cũng cung cấp thông tin về cách mọi người sử dụng trang web, chẳng hạn như đây là lần đầu tiên họ truy cập hay họ là khách truy cập thường xuyên.

Chúng tôi sử dụng các cookie sau để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi và để cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Các Cookie Cần thiết để Cửa hàng Hoạt động

Tên

Chức năng

_ab

Dùng cho quyền truy cập vào quản trị viên.

_secure_session_id

Dùng cho điều hướng thông qua mặt tiền cửa hàng.

cart

Dùng cho giỏ hàng.

cart_sig

Dùng cho thanh toán.

cart_ts

Dùng cho thanh toán.

checkout_token

Dùng cho thanh toán.

secret

Dùng cho thanh toán.

secure_customer_sig

Dùng cho đăng nhập của khách hàng.

storefront_digest

Dùng cho đăng nhập của khách hàng.

_haravan_u

Dùng để tiện cho việc cập nhật thông tin tài khoản của khách hàng.

Báo cáo và Phân tích

Tên

Chức năng

_tracking_consent

Tùy chọn theo dõi.

_landing_page

Theo dõi trang đích

_orig_referrer

Theo dõi trang đích

_s

Phân tích Haravan.

_haravan_fs

Phân tích Haravan.

_haravan_s

Phân tích Haravan.

_haravan_sa_p

Phân tích Haravan về tiếp thị & giới thiệu.

_haravan_sa_t

Phân tích Haravan về tiếp thị & giới thiệu.

_haravan_y

Phân tích Haravan.

_y

Phân tích Haravan.

[NHẬP CÁC LOẠI COOKIE HOẶC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC BẠN SỬ DỤNG]

Khoảng thời gian mà một cookie lưu lại trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn tùy thuộc vào việc đó là cookie “liên tục” hay “theo phiên”. Cookie theo phiên tồn tại cho đến khi bạn ngừng duyệt và cookie liên tục tồn tại cho đến khi chúng hết hạn hoặc bị xóa. Hầu hết các cookie chúng tôi sử dụng đều là loại liên tục và sẽ hết hạn từ 30 phút đến hai năm kể từ ngày chúng được tải xuống thiết bị của bạn.

Bạn có thể kiểm soát và quản lý cookie theo nhiều cách khác nhau. Xin lưu ý rằng việc xóa hoặc chặn cookie có thể tác động tiêu cực đến trải nghiệm người dùng của bạn và các phần trên trang web của chúng tôi có thể không còn truy cập được đầy đủ.

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie nhưng bạn có thể chọn có chấp nhận cookie hay không thông qua các điều khiển trình duyệt của mình, thường được tìm thấy trong menu “Công cụ” hoặc “Tùy chọn” của trình duyệt. Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi cài đặt trình duyệt của bạn hoặc cách chặn, quản lý hoặc lọc cookie, bạn có thể tìm kiếm trong tệp trợ giúp trong trình duyệt hoặc thông qua các trang web như www.allaboutcookies.org.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng việc chặn cookie có thể không ngăn chặn hoàn toàn cách chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Để thực hiện các quyền của bạn hoặc từ chối việc các bên này sử dụng một số thông tin nhất định của bạn, vui lòng làm theo hướng dẫn trong phần “Quảng cáo Hành vi” ở trên.

Không theo dõi

Xin lưu ý rằng vì không có thỏa thuận thống nhất trong ngành về cách phản hồi với tín hiệu “Không Theo dõi” nên chúng tôi không thay đổi các phương thức sử dụng và thu thập dữ liệu của mình khi chúng tôi phát hiện tín hiệu như vậy từ trình duyệt của bạn.

Các Thay đổi

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian để phản ánh những thay đổi đối với thực tiễn của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác.

Liên hệ

Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, nếu bạn có thắc mắc hoặc nếu muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@hoseiki.vn hoặc qua hộp thư theo thông tin chi tiết bên dưới:

HOSEIKI, 304 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật gần đây nhất: 28/11/2022

Nếu bạn không hài lòng với cách chúng phản hồi đối khiếu nại của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan. Bạn có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu trong nước hoặc cơ quan giám sát của chúng tôi tại đây.

Chính sách Bảo mật này mô tả cách hoseiki.vn (gọi là “Trang web” hoặc “chúng tôi”) thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc mua hàng từ Trang web.

Thu thập Thông tin Cá nhân

Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, tương tác của bạn với Trang web và thông tin cần thiết để xử lý giao dịch mua của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin bổ sung nếu bạn liên hệ với chúng tôi để nhận hỗ trợ khách hàng. Trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi đề cập đến bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng duy nhất một cá nhân (bao gồm thông tin bên dưới) được xem là “Thông tin cá nhân”. Vui lòng xem danh sách bên dưới để biết thêm về Thông tin Cá nhân nào chúng tôi thu thập và lý do thu thập.

Thông tin thiết bị

 • Ví dụ về Thông tin cá nhân được thu thập: phiên bản trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ, thông tin cookie, trang web hoặc sản phẩm bạn xem, cụm từ tìm kiếm và cách bạn tương tác với Trang web.
 • Mục đích thu thập: để tải Trang web một cách chính xác cho bạn và để thực hiện phân tích về việc sử dụng Trang web nhằm tối ưu hóa Trang web của chúng tôi.
 • Nguồn thu thập: thu thập tự động khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi bằng cookie, tệp nhật ký, bọ web, tag hoặc pixel.
 • Tiết lộ cho mục đích kinh doanh: thông tin được chia sẻ với nhà xử lý Haravan của chúng tôi.

Thông tin đơn hàng

 • Ví dụ về Thông tin cá nhân được thu thập: tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán (bao gồm số thẻ tín dụng), địa chỉ email và số điện thoại.
 • Mục đích thu thập: cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi, xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp vận chuyển và cung cấp cho bạn hóa đơn và/hoặc xác nhận đơn hàng, liên hệ với bạn, sàng lọc các đơn hàng của chúng tôi để phát hiện rủi ro hoặc gian lận tiềm ẩn, và cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi khi phù hợp với các tùy chọn mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi.
 • Nguồn thu thập: thu thập từ bạn.
 • Tiết lộ cho mục đích kinh doanh: thông tin được chia sẻ với nhà xử lý Haravan của chúng tôi.

Thông tin hỗ trợ khách hàng

 • Ví dụ về Thông tin Cá nhân được thu thập: Tên, email, ngày sinh, số điện thoại, giờ sinh.
 • Mục đích thu thập: để hỗ trợ khách hàng.
 • Nguồn thu thập: thu thập từ bạn.

 

Trẻ vị thành niên

Trang web không dành cho các cá nhân dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin Cá nhân từ trẻ em. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và tin rằng con bạn đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới để yêu cầu xóa.

Chia sẻ Thông tin Cá nhân

Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ để giúp chúng tôi mang đến dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi với bạn, như được mô tả ở trên. Ví dụ:

 • Chúng tôi sử dụng Haravan cho cửa hàng trực tuyến của mình. Bạn có thể đọc thêm về cách Haravan sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn tại đây: https://www.haravan.com/pages/policy.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn để tuân thủ các luật và quy định hiện hành, để phản hồi trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hợp pháp khác đối với thông tin mà chúng tôi nhận được hoặc để bảo vệ các quyền của chúng tôi.

Quảng cáo Hành vi

Như đã mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo nhắm đối tượng hoặc thông tin tiếp thị mà chúng tôi tin rằng bạn có thể sẽ quan tâm. Ví dụ:

 • Chúng tôi sử dụng Google Analytics để tìm hiểu cách khách hàng của chúng tôi sử dụng Trang web. Bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn tại đây: https://policies.google.com/privacy?hl=vi. Bạn cũng có thể chọn không tham gia Google Analytics tại đây: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout.
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng Trang web, việc bạn mua hàng và cách bạn tương tác với quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác với các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi thu thập và chia sẻ một số thông tin này trực tiếp với các đối tác quảng cáo của mình và thông qua việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự khác trong một số trường hợp (mà bạn có thể đồng ý, tùy thuộc vào vị trí của bạn).

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo nhắm đối tượng, bạn có thể truy cập trang thông tin của Network Advertising Initiative (Sáng kiến Quảng cáo Mạng, gọi tắt là “NAI”) tại http://www.networkadvertising.org/under Hiểu-online-advertising/how-does-it-work.

Bạn có thể từ chối quảng cáo nhắm đối tượng bằng cách:

Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia một số dịch vụ này bằng cách truy cập cổng thông tin chọn không tham gia của Digital Advertising Alliance (Liên minh Quảng cáo Số) tại: http://optout.aboutads.info/.

Sử dụng Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bao gồm: chào bán sản phẩm, xử lý thanh toán, vận chuyển và thực hiện đơn hàng của bạn, đồng thời cập nhật cho bạn các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi mới.

Cơ sở pháp lý

Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (“GDPR”), nếu bạn là cư dân của Khu vực kinh tế châu Âu (“EEA”), chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn theo các cơ sở pháp lý sau:

 • Sự đồng ý của bạn;
 • Việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và Trang web;
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi;
 • Để bảo vệ các lợi ích quan trọng của bạn;
 • Để thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích công cộng;
 • Vì những lợi ích hợp pháp của chúng tôi, những lợi ích không lấn át các quyền và tự do cơ bản của bạn.

Giữ lại

Khi bạn đặt hàng qua Trang web, chúng tôi sẽ giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn để lưu trữ, trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này. Để biết thêm thông tin về quyền xóa, vui lòng xem phần 'Quyền của bạn' bên dưới.

Ra quyết định tự động

Nếu bạn là cư dân tại EEA, bạn có quyền phản đối việc xử lý chỉ dựa trên việc ra quyết định tự động (bao gồm cả việc lập hồ sơ), khi việc ra quyết định đó có hiệu lực pháp lý đối với bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn.

Chúng tôi [CÓ/KHÔNG] tham gia vào quá trình ra quyết định hoàn toàn tự động có ảnh hưởng pháp lý hoặc đáng kể khi sử dụng dữ liệu khách hàng.

Đơn vị xử lý Haravan của chúng tôi sử dụng khả năng ra quyết định tự động có giới hạn để ngăn chặn hành vi gian lận không có tác động pháp lý hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn.

Các dịch vụ có các yếu tố ra quyết định tự động bao gồm:

 • Danh sách từ chối tạm thời các địa chỉ IP được liên kết với các giao dịch thất bại lặp đi lặp lại. Danh sách từ chối này tồn tại trong ít giờ.
 • Danh sách từ chối tạm thời các thẻ tín dụng được liên kết với các địa chỉ IP bị từ chối. Danh sách từ chối này tồn tại trong ít ngày.

Bán Thông tin Cá nhân

Trang web của chúng tôi bán Thông tin cá nhân, được định nghĩa theo Đạo luật về Quyền Riêng tư Người tiêu dùng California năm 2018 (“CCPA”).

Quyền của bạn

GDPR (Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung)

Nếu bạn là cư dân tại EEA, bạn có quyền truy cập Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, chuyển thông tin đó sang một dịch vụ mới và yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa Thông tin Cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới.

Thông tin Cá nhân của bạn ban đầu sẽ được xử lý ở Ireland và sau đó sẽ được chuyển ra bên ngoài Châu Âu để lưu trữ và xử lý thêm, bao gồm cả Canada và Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về việc truyền dữ liệu tuân thủ GDPR thế nào, hãy xem Whitepaper GDPR của Haravan: https://www.haravan.com/pages/policy.

CCPA (Đạo luật về Quyền Riêng tư Người tiêu dùng California)

Nếu bạn là cư dân tại California, bạn có quyền truy cập Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn (còn được gọi là ‘Quyền được Biết’), để chuyển thông tin đó sang một dịch vụ mới và yêu cầu sửa, cập nhật hoặc xóa Thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới.

Nếu bạn muốn chỉ định một đại lý được ủy quyền để thay mặt bạn gửi những yêu cầu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

Cookie

Cookie là một lượng nhỏ thông tin được tải xuống máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng một số cookie khác nhau, bao gồm cookie chức năng, cookie hiệu suất, cookie quảng cáo và cookie mạng xã hội (còn gọi là cookie nội dung). Cookie giúp trải nghiệm duyệt web của bạn tốt hơn bằng cách cho phép trang web ghi nhớ các hành động và sở thích của bạn (chẳng hạn như đăng nhập và lựa chọn khu vực). Điều này có nghĩa là bạn không phải nhập lại thông tin này mỗi khi bạn quay lại trang web hoặc duyệt từ trang này sang trang khác. Cookie cũng cung cấp thông tin về cách mọi người sử dụng trang web, chẳng hạn như đây là lần đầu tiên họ truy cập hay họ là khách truy cập thường xuyên.

Chúng tôi sử dụng các cookie sau để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi và để cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Các Cookie Cần thiết để Cửa hàng Hoạt động

Tên

Chức năng

_ab

Dùng cho quyền truy cập vào quản trị viên.

_secure_session_id

Dùng cho điều hướng thông qua mặt tiền cửa hàng.

cart

Dùng cho giỏ hàng.

cart_sig

Dùng cho thanh toán.

cart_ts

Dùng cho thanh toán.

checkout_token

Dùng cho thanh toán.

secret

Dùng cho thanh toán.

secure_customer_sig

Dùng cho đăng nhập của khách hàng.

storefront_digest

Dùng cho đăng nhập của khách hàng.

_haravan_u

Dùng để tiện cho việc cập nhật thông tin tài khoản của khách hàng.

Báo cáo và Phân tích

Tên

Chức năng

_tracking_consent

Tùy chọn theo dõi.

_landing_page

Theo dõi trang đích

_orig_referrer

Theo dõi trang đích

_s

Phân tích Haravan.

_haravan_fs

Phân tích Haravan.

_haravan_s

Phân tích Haravan.

_haravan_sa_p

Phân tích Haravan về tiếp thị & giới thiệu.

_haravan_sa_t

Phân tích Haravan về tiếp thị & giới thiệu.

_haravan_y

Phân tích Haravan.

_y

Phân tích Haravan.

[NHẬP CÁC LOẠI COOKIE HOẶC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC BẠN SỬ DỤNG]

Khoảng thời gian mà một cookie lưu lại trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn tùy thuộc vào việc đó là cookie “liên tục” hay “theo phiên”. Cookie theo phiên tồn tại cho đến khi bạn ngừng duyệt và cookie liên tục tồn tại cho đến khi chúng hết hạn hoặc bị xóa. Hầu hết các cookie chúng tôi sử dụng đều là loại liên tục và sẽ hết hạn từ 30 phút đến hai năm kể từ ngày chúng được tải xuống thiết bị của bạn.

Bạn có thể kiểm soát và quản lý cookie theo nhiều cách khác nhau. Xin lưu ý rằng việc xóa hoặc chặn cookie có thể tác động tiêu cực đến trải nghiệm người dùng của bạn và các phần trên trang web của chúng tôi có thể không còn truy cập được đầy đủ.

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie nhưng bạn có thể chọn có chấp nhận cookie hay không thông qua các điều khiển trình duyệt của mình, thường được tìm thấy trong menu “Công cụ” hoặc “Tùy chọn” của trình duyệt. Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi cài đặt trình duyệt của bạn hoặc cách chặn, quản lý hoặc lọc cookie, bạn có thể tìm kiếm trong tệp trợ giúp trong trình duyệt hoặc thông qua các trang web như www.allaboutcookies.org.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng việc chặn cookie có thể không ngăn chặn hoàn toàn cách chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Để thực hiện các quyền của bạn hoặc từ chối việc các bên này sử dụng một số thông tin nhất định của bạn, vui lòng làm theo hướng dẫn trong phần “Quảng cáo Hành vi” ở trên.

Không theo dõi

Xin lưu ý rằng vì không có thỏa thuận thống nhất trong ngành về cách phản hồi với tín hiệu “Không Theo dõi” nên chúng tôi không thay đổi các phương thức sử dụng và thu thập dữ liệu của mình khi chúng tôi phát hiện tín hiệu như vậy từ trình duyệt của bạn.

Các Thay đổi

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian để phản ánh những thay đổi đối với thực tiễn của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác.

Liên hệ

Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, nếu bạn có thắc mắc hoặc nếu muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@hoseiki.vn hoặc qua hộp thư theo thông tin chi tiết bên dưới:

HOSEIKI, 304 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật gần đây nhất: 28/11/2022

Nếu bạn không hài lòng với cách chúng phản hồi đối khiếu nại của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan. Bạn có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu trong nước hoặc cơ quan giám sát của chúng tôi tại đây.